+420 354 621 900

Historie Mariánských Lázní

Mariánské Lázně jsou druhým nejznámějším lázeňským městem, "zelenou perlou" České republiky, s mimořádným množstvím minerálních pramenů. Na samém území města se nechází 40 minerálních pramenů, v okolí jich je více než 100!

Území města Mariánských Lázní patřilo na počátku své historie tepelskému klášteru řádu Premonstrátů. Myšlenka, využít léčebnou sílu místních pramenů pro nemocné a potřebné, se zrodila právě u řeholníků.

Dr. Jan Josef Nehr prokázal léčebné účinky místních minerálních pramenů a mladý a energický opat Karel Kašpar Reitenberger přistoupil k výstavbě města bez ohledu na nesouhlas klášterní rady, za což byl odeslán na 33 let do vyhnanství v Rakousku. 


Město parků


Neopakovatelný vzhled města, jeho reliéf, velkolepé parky a kolonády - to vše bylo vytvořeno dle projektu skvělého zahradního architekta Václava Skalníka, který dokázal přeměnit místní pustinu
v město parků, půvabných pavilonů a upravených procházkových cest.

V roce 1866 získaly Mariánské Lázně statut města, začátkem 20. století už patřily k nejznámějším evropským lázeňským centrům.

Hlavním lázeňským místem procházek a znamenitým architektonickým památníkem je litinová kolonáda ve stylu pseudobaroka, postavená v r. 1889. Před kolonádou se nachází zpívající fontána, která je symbolem, a zároveň dominantou města.


Zlatý věk


"Zlatý věkem" města Mariánské Lázně je konec 19. a začátek 20. století, období mimořádného rozvoje města, ale zejména: v roce 1972 bylo vybudováno železniční spojení s Chebem, Vídní,  Prahou přes Plzeň, v r. 1898 s městem Karlovy Vary.

V roce 1927 bylo vybudováno letiště v nedalekých Sklářích, nové spojení s dalšími zeměmi celého světa.

Druhá světová válka a období po válce


V období 2. světové války bylo město Mariánské Lázně lazaretním městem. Po ukončení války začíná město ožívat a vznikají první lázeňské komplexy.
V roce 1952 byla zavedena ekologická trolejbusová doprava.
V tuto dobu si Mariánské Lázně si dokázaly udržet svůj unikátní lázeňský a turistický charakter. 

Současnost

V době socializmu prožily Mariánské Lázně dlouholetý úpadek, ale v posledních 25 letech se situace zcela změnila.

Město aktivně oživuje své lázeňské tradice. S lázeňstvím je spojena i 1. fakulta Karlovy University, která zde zahájila bakalářské studium fyzioterapie a balneologie.

V posledních letech město během letní sezóny přivítá více než 40 000 hostů z celého světa.